Voorwaarden en links

Algemene voorwaarden

Aansprakelijkheid

Vrij in beweging, is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, berokkend aan derden, door cursisten, tijdens en rond cursusactiviteiten.

Alle deelnemers aan cursusactiviteiten onder leiding van Vrij in bweging dienen WA verzekerd te zijn en zijn persoonlijk aansprakelijk voor hun handelen tijdens de cursusactiviteiten.

Bij groepssessies is de opdrachtgever verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen en voor rekening, van accommodatie, middelen en catering voor zover afgesproken.

Organisaties die gebruik maken van de diensten van Vrij in beweging dienen deze organisatie te vrijwaren van elk vorm van aansprakelijkheid door derden.

Beheerders van accommodaties die Vrij in beweging onderdak bieden, vrijwaren deze organisatie van elke vorm van aansprakelijkheid voor schade die door cursisten kan worden aangericht.

De trainer/coach van Vrij in Beweging zal zich altijd tot het uiterste inspannen om de cursist veilig aan het verkeer te laten deelnemen en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die door de cursist wordt aangericht tijdens de cursus onder leiding van die trainer/coach.

Tarieven

Organisaties € 35 p/u

Particulieren individueel € 20 p/u

Buiten Harderwijk worden reiskosten in rekening gebracht € 0,28 p/km

Bij gebruik van een vaardigheidsparcours wordt € 20 in rekening gebracht

(Kleine ondernemingsregeling is van toepassing, daarom wordt geen BTW berekend.