Opfriscursus verkeer

Behalve de kennis van borden en verkeersregels is het van belang
om te weten hoe die toe te passen. Niet iedereen heeft ooit een rijexamen afgelegd en daarom is het goed om de voor fietsers belangrijkste regels nog eens de revue te laten passeren.

Deelnemen aan het verkeer is anticiperen op het gedrag van andere weggebruikers.

Met behulp van een theorie module bespreken we diverse situaties.